Onderdelen van een brandmeldsysteem
Onderdelen van een brandmeldsysteem
Onderdelen van een brandmeldsysteem
Brand


Volgens de NEN is een brandmeldinstallatie in een gebouw een installatie die als doel heeft een begin van brand in een dusdanig stadium te kunnen ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade wordt beperktrespectievelijk voorkomen worden.

Het alarm uit de brandmeldinstallatie heeft tot doel extern de brandbestrijdingsorganisatie en intern een speciale groep van personen zoals bedrijfshulpverlening te waarschuwen. Deze groep kan in afwachting van de brandweer reeds met de redding en blussing een aanvang nemen. Ook kan de groep worden ingezet ter verificatie van een brandalarm van een automatische brandmelder indien dit alarm vertraagd wordt gemeld naar de brandweer.

Het waarschuwen van de verantwoordelijke personen en/of organisaties kan gebeuren met alarmerings- apparatuur zoals het openbaar brandmeldsysteem, personenzoeksysteem, signaaltableaus, akoestische signaalgevers of semafoon. Voor de brand- bestrijdingsorganisatie is een brandweerpaneel waarop de informatie wordt gegeven noodzakelijk.

Flevo Security levert en installeert brandmeldsystemen conform de geldende richtlijnen zoals de NEN en de BRL aangeven.Camera
Toegang
Brand
Inbraak
Over ons
home | contact
vacatures